floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui

Privatization

Centrul de Apel

Politica economică externă Airmoldova
Mass Media din Moldova

Perfectarea actelor notariale

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord îndeplineşte acte notariale (procuri, declaraţii, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova şi a cetăţenilor străini. Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă următoarele documente:

  • Paşaport naţional sau buletin de identitate valabile;
  • Copia paşaportului sau a buletinului de identitate valabile ale persoanei pe numele căruia se perfectează actul (în cazul solicitării perfectării procurii).

Procurile sau declaratiile vor fi semnate de solicitant la sediul Ambasadei in prezenta functionarului consular. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaratiilor prin posta, fax sau e-mail.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name: Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code: 30-65-41
Account number: 35145860
Reference: numele prenumele pentru cine se achita taxa

Pentru plăți efectuate din Irlanda vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account name: Embassy of the Republic of Moldova
SWIFT: LOYDGB2L
BIC: LOYDGB21682
IBAN: GB63LOYD30654135145860

Legalizari


Incepind cu data de 16 martie 2007, Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 privind Apostilla a intrat in vigoare pentru Moldova. Prin urmare, Ministerul de Justitiei al Moldovei va aplica Apostilla pe actele eliberate de organele oficiale, sau cu participarea acestora, si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul Marei Britanii sau pe teritoriul Republicii Irlanda. Totodata, este recunoscuta Apostila britanica sau irlandeza, fara supralegalizare suplimentara de catre Ambasada Moldovei la Londra.

Pentru aplicarea Apostillei pe acte nationale ca sa fie valabile pe teritoriul Marei Britanii sau Republicii Irlanda este necesar sa vizitati pagina oficiala a Ministerului de Justitie (www.justice.gov.md)

Actele de stare civila britanice sau irlandeze (certificate de nastere, casatorie, divort, deces etc.), precum si pentru actele destinate spre utilizare in Republica Moldova, legalizarea (Apostilla) se aplica:

  • pentru acte britanice - Ministerul afacerilor externe britanic, Departamentul Consular, Diviziunea Legalizari (The Legalisation Office Norfolk House (West) 437 Silbury Boulevard Milton Keynes MK9 2AH
  • pentru acte irlandeze - Departamentul afacerilor externe irlandez, Sectia Consulara (Department of Foreign Affairs, Hainault House, 69-71 St. Stephen's Green, Dublin 2, tel. +353 (01) 408 2174)
Îndeplinirea actelor notariale
Tipul acțiunii Taxa consulară şi plata aferentă,în GBP Total costul serviciului consular,în GBP
1. Autentificarea procurii:
a)în numele persoanei fizice
b)în numele persoanei juridice

27
53

27
53
2. Autentificarea testamentului 27 27
3. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj
93

93
4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 49 49
5. Legalizarea semnăturilor pe documente 9 9
6. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 2 2
7. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 13 13
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului18

9

1318

9

13
9. Primirea documentelor la păstrare 18 18
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv
9

9
11. Întocmirea protestelor de mare 27 27
12. Asigurarea probelor 44 44
13. Alte acte notariale 44 44