floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui

Privatization

Centrul de Apel

Politica economică externă Airmoldova
Mass Media din Moldova

Relaţiile bilaterale Republicii Moldova cu Irlanda

Relaţii diplomatice


Republica Moldova şi Republica Irlanda au stabilit relaţii diplomatice la 13 iulie 1999.

ADRESA: 5 Dolphin Square, Edensor Road, W4 2ST London
TEL/FAX.: (+4420) 899-568-18
ADRESA: 50-52 Buzesti Str, 3rd Floor, Sector 1, Bucharest
TEL.: (+ 40 21) 310-2131
FAX: (+ 40 21) 310-2181
Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Principalele vizite bilaterale


La nivelul Șefilor de Guverne

  • 7 martie 2014 – întrevedere dintre dl Iurie Leancă, Prim Ministrul Republicii Moldova, și omologul irlandez, Enda Kenny, în contextul Congresului Partidului Popular European

La nivel de Şefi de Legislative

  • 08-10 februarie 2017 - vizita în Irlanda a dlui Andrian Candu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. În cadrul vizitei au avut loc întrevederi oficiale cu: dl Seán Ó Fearghaíl, Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului Irlandei, precum și cu alți demnitari ai legislativului irlandez.

La nivelul Miniştrilor Afacerilor Externe

  • 5-6 noiembrie 2003 – Ministrul Afacerilor Externe al Irlandei a efectuat o vizită în Republica Moldova cu ocazia participării la Sesiunea a 113-a a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.
  • 7 decembrie 2004 – vizita la Chişinău a Ministrului pentru Afaceri Europene al Republicii Irlanda.
  • 6-7 decembrie 2012 – vizita la Dublin, Irlanda, a VMP, Ministrului afacerilor externe Iurie Leancă, cu ocazia participării la cea de-a XIX-a Reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE, în cadrul căreia a fost adoptată o Declaraţie cu privire la negocierile vizând reglementarea conflictului transnistrean.

Cadrul juridic bilateral


Până în prezent, au fost semnate 3 acorduri.

Relaţii comercial-economice


În anul 2017, volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Irlanda, a înregistrat suma de 7,78 mil. USD (+19,1% în comparaţie cu anul 2016).
Exportul – 616,68 mii. USD (s-a majorat de cca 2,2 ori, în comparaţie cu anul 2016).
Importul – 7,18 mil. USD (+14,8% în comparaţie cu anul 2016).
Sold negativ – 6,57 mil. USD.

Asistenţă tehnică

Asistenţa oferită Republicii Moldova de către Irlanda, prin intermediul Programului Irish Aid. Proiectele de asistenţă socială şi umanitară vizează, în special, reducerea sărăciei, inegalităţii şi excluderii sociale. Guvernul Irlandei acordă asistenţă organizaţiei irlandeze non-guvernamentale Outreach Moldova, care activează în RM la orfelinatele din Chişinău şi din Hînceşti. În prezent, asistenţa tehnică a Irlandei este oferită Republicii Moldova prin intermediul unor proiecte regionale.

Actualizat – noiembrie 2018